Onze visie

De mens kan alleen een band opbouwen met een paard als de mens leert te begrijpen hoe het paard denkt, communiceert en zich van nature gedraagt. Het oneigenlijk gebruik van hulpmiddelen, het opwekken van angst en het intimideren van het paard past niet in onze visie. Wij zijn daarin onbegrensd en onderscheidend van anderen.