RV Almeersche Ruiters

Statuten van de PSV Almeersche Ruiters zijn op verzoek in te zien. Het lidmaatschap van de vereniging loopt per kalenderjaar en wordt daarna per jaar verlengd. De prijzen zijn gebaseerd op de tarieven van de KNHS.

Om KNHS wedstrijden te kunnen rijden moet een startpas worden aangevraagd. De paardensportvereniging kan dat digitaal voor u doen. Naast uw persoonsgegevens hebben wij ook een kopie van het paardenpaspoort nodig. In deze kopie moeten de gegevens van het paard, zoals naam, afstamming, chip/transpondernummer en stokmaat duidelijk vermeld staan.

Als het een aanvraag betreft voor een pony startpas, dan moet u ook een kopie van de officiële meetgegevens van de pony meesturen. Een pony moet jaarlijks tot en met het achtste levensjaar tussen 1 januari en 1 april gemeten worden door een KNHS ponymeter. Wanneer dit niet haalbaar is, de pony is bijvoorbeeld na april pas aangekocht, dan dient de pony voor de eerste wedstrijd deelname alsnog te worden gemeten.

Vanaf het kalenderjaar dat de ruiter 12 jaar wordt kan er ook een startpas worden aangevraagd om met de pony tussen de paarden te starten. Geef duidelijk aan of u een startpas wilt aanvragen voor de ponyclub (starten bij de pony’s) of voor de rijvereniging (starten tussen de paarden).

Wanneer u wilt overstappen van vereniging, moet u eerst door de huidige vereniging worden afgemeld bij de KNHS. Het is noodzakelijk uw huidige vereniging schriftelijk op te zeggen voor 30 november van het betreffende kalenderjaar. De nieuwe vereniging kan u dan opnieuw aanmelden met een mutatieformulier. Met behulp van het combinatienummer kan er gewisseld worden van vereniging.

Een aanmeldingsformulier kunt u per mail ontvangen. Wilt u deze invullen en aan ons retourneren met een kopie van het paardenpaspoort, zodat wij uw lidmaatschap en aanvraag van een startpas kunnen verzorgen.

Wilt u wisselen van rijvereniging, dan graag het formulier retour met uw persoonsgegevens, KNHS persoonsnummer en uw huidige combinatienummer. De vereniging kan dan uw startpas omzetten naar de nieuwe vereniging.

Tarieven overzicht 2014

 • Lidmaatschap Senioren   € 42.50
 • Lidmaatschap Junioren   € 30.00
 • Kosten KNHS Jaarlijkse afdracht   € 17.75
 • Abonnement Paard & Sport   € 32.50
 • Registratiekosten persoon   €   3.75
 • Registratiekosten paard   € 25.25
 • Registratiekosten pony   € 18.00
 • Startbescheiden Startpas paard   € 79.00
 • Startpas pony   € 58.00
 • Gelimiteerde startpas paard   € 58.00 ( 4 starts)
 • Gelimiteerde startpas pony   € 37.00 ( 4 starts)
 • Startgeld wedstrijd organisatie Almeersche Ruiters € 9 euro per proef voor leden, anders € 10.

Voor betaling van het lidmaatschap, afdracht en abonnement Paard & Sport  ontvangt u jaarlijks een factuur, de kosten KNHS worden aan u doorberekend.   Meer informatie of aanmelden kan via info@almeerscheruiters.nl