Almere, 14 december 2014

Beste manegeleerlingen, ouders en verzorgers,

Wij willen u graag informeren over een mooie stap voorwaarts die wij samen met een aantal maneges hebben gemaakt.

Verandering: van Federatie Nederlandse Ruitersportcentra/Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (FNRS/KNHS) naar Manege & Ruiter Bond (M&RB):
Wij hebben besloten om onze verbinding met de FNRS te beëindigen met ingang van 1 januari 2015. De reden voor deze beslissing is dat wij als manegehouders de indruk hebben dat de belangen van de manegeleerlingen zonder eigen paard steeds minder worden behartigd via de FNRS/KNHS. Door meer bemoeienis van de KNHS met de focus op de (top)paardensport voor ruiters met een eigen paard komt ons ruiterpaspoort met de daaraan gekoppelde ruiteropleidingen steeds verder van ons en de manegeruiter af te staan. Het is ons juist te doen om onze leerlingen te leren paardrijden met plezier, te laten lesgeven door gemotiveerde, enthousiaste en gediplomeerde instructeurs en te werken met betrouwbare manegepaarden en -pony’s waarbij het welzijn en de veiligheid voorop staan. Onze manege blijft natuurlijk gecertificeerd door middel van het Veiligheidscertificaat, dit keurmerk wordt uitgegeven door een zelfstandig instituut. Onze ruitersportvereniging de Almeersche Ruiters zal haar wedstrijden blijven organiseren.

Verandering: van FNRS ruiterpaspoort naar Manege ruiterpaspoort van M&RB:
Wij hebben nu met andere maneges de handen ineen geslagen en de Manege & Ruiter Bond (M&RB) opgericht met een eigen Manege Ruiterpaspoort. Deze bond zal de opleidingen voor de manegeruiter verder ontwikkelen en het nieuwe Manege Ruiterpaspoort uitgeven waar de gehele ruiterloopbaan in wordt bijgehouden. De kosten zullen € 15,- per jaar blijven bedragen. U ontvangt tijdig bericht voor de betaling. Het is niet nodig dat u als ouder of als manegeleerling van het Almeersch Hippisch Centrum de topsport in Nederland financieel ondersteunt met uw jaarlijkse bijdrage voor het FNRS/KNHS lidmaatschap. Er wordt nu al gesproken over een verhoging van het FNRS/KNHS ruiterpaspoort en lidmaatschap met 30%. Heeft u in 2014 het lidmaatschap van de FNRS/KNHS al voldaan aan de FNRS/KNHS dan kunt u op vertoon van het ruiterpaspoort bij de balie het nieuwe Manege Ruiter Paspoort kosteloos in ontvangst nemen. Binnenkort informeren wij u dat uw nieuwe Manege Ruiterpaspoort klaar ligt. Wij zullen de behaalde FNRS diploma’s en vorderingen in het nieuwe M&RB Ruiterpaspoort overnemen. De F-proeven, de diploma-proeven, wedstrijden enz. waar u zich voor heeft opgegeven gaan gewoon door.

Manegeruitercommissie:
Onze lang gekoesterde wens om onze manegeleerlingen en ouders rechtstreeks te betrekken bij het opzetten en verbeteren van de producten, diensten en evenementen kunnen wij door deze stap werkelijkheid maken. U kunt nu als manegeruiter of als ouder zitting nemen in de manegeruitercommissie van Almeersch Hippisch Centrum, uw manege. Door deze manegeruitercommissie krijgt u inspraak. Wij willen als manege heel graag het paardrijden nog leuker maken en ons aanbod verder uitbreiden om onze leerlingen kennis te laten maken met o.a. het Natuurlijk Paardrijden (natural horsemanship en freestyle) en naast de dressuur- en springwedstrijden ook wedstrijden organiseren die meer gericht zijn op de behendigheid en communicatie met het paard. Ook willen wij de omgang met het paard en het verzorgen van het paard voor leerlingen en de ouders nog meer gaan opnemen in ons opleidingsprogramma. De opleiding voor het SRR ruiterbewijs (CBR) ten behoeve van de buitenritten, de F-dressuurproeven, de zitcompetitie, het carrousel rijden, het springen, het western rijden, buitenritten en andere leuke hippische evenementen zullen wij blijven organiseren. Samen met de bij de M&RB aangesloten maneges zullen wij ook landelijk evenementen gaan organiseren. De ruiters kunnen dan als manegeteam op bezoek gaan bij de andere maneges en op de manegepaarden en -pony’s van de organiserende manege rijden.

Dubbele kosten:
Om te voorkomen dat u in 2015 een factuur ontvangt van de FNRS/KNHS en u dus dubbele kosten gaat maken, vragen wij u om de komende week (aub voor 22 december) bij de balie langs te komen om het opzegformulier (zie bijlage) getekend in te leveren (dit kan ook per mail (met een foto of scan) aan info@almeerschhippischcentrum.nl of fax 036-5292952). Wij maken het dan voor u verder in orde. Het kan zijn dat de FNRS u een brief stuurt waarin zij aangeven dat uw FNRS-ruiterpaspoort niet meer geldig is en dat u terecht kunt bij andere FNRS maneges. U weet nu van ons dat er voor u als manegeruiter van een M&RB manege geen wijzigingen optreden en dat wij kosteloos het nieuwe Manege & Ruiterpaspoort verstrekken. Op zaterdag 20 december organiseren wij om 13 uur een informatie bijeenkomst voor als u vragen of ideeën heeft, natuurlijk willen wij u ook persoonlijk te woord staan.

Met vriendelijke groet,
Namens het gehele Team van Almeersch Hippisch Centrum
Ron Pool