Met ingang van heden hebben we een nieuw email adres geopend voor de afmeldingen. Het verzoek is om vanaf nu dit nieuwe email adres te gebruiken om je tijdig af te melden. Het adres is afmeldingen@almeerschhippischcentrum.nl

Alvast bedankt voor jullie medewerking.