De manege lessen gaan WEL door maar op andere tijden.

Zie het kopje Manege => Leswijzigingen op onze site voor de
gewijzigde lestijden en openingstijden.